Müügiruumide valgustus

Väldi raiskamist müügiruumide valgustuses


Ei ole saladus, et kaupluse- ja äriruumide lambid põlevad kaua ning valgustusel on oluline mõju nii müügile ja meeleolule kui kaubamärgile. Kasu ei too valguse rohke raiskamine, ka valgustus nõuab teadlikku ja terviklikku plaani. Moodne Valgustus on andnud veerandsajandi jooksul nähtavuse paljudele kauplustele ja müügipindadele ning koostöös pädevate partneritega toome välja tegurid, mis aitavad luua tervikliku ja otstarbekohase kaupluste valgustuse -- et ei peaks vaid sureva klassiku kombel õhkama „Valgust, rohkem valgust!"


Valgustatuse tase


Äriruumide valgustamisel on valgustustihedus tavaliselt 800-1000 luksi, nii näevad ette kümneid aastaid kasutuses olnud juhendid ja valgustuskontseptsioonid. Pahatihti näeme praktikas, et valgustustihedus on märgatavalt ja tarbetult suurem.
Ruumi valgusküllasus on silmale nähtav alles siis, kui valgustustihedus on tõstetud vähemalt pooleteisekordseks. Valgustihedus üksi ei loo ruumi valgusküllasust, vaid see sõltub ka ruumi värvilahendusest ja heledustasemest, millega silm on harjunud.
Silma nägemisvõime ja märkamiskiirus suurenevad valgustustiheduse tõstmisel, kuid üle 1000 luksi taseme hakkab kasv aeglustuma ja valgustustiheduse tõstmine ei lisa enam olulisel määral märkamiskiirust.
Ühesuguse valgustustehnika ja juhtimise puhul on energiakulu otseselt võrdeline valgustustihedusega, ehk kolm korda suurem valgustatuse tase toob kaasa kolm korda suurema energiatarbimise.
Need numbrilised soovitused põhinevad partnerite kogemustele, sest valgustustiheduse mõju kohta ostuotsustele pole just palju uuringutulemusi.


Värvilahendused


Selleks, et toode taustalt esile tõuseks, on vaja, et see oleks taustast erinevalt valgustatud, erinevat värvi või mõlemat. Kui asetada näiteks roheline salat rohelisse riiulisse, läheb korraliku vaadeldavuse jaoks vaja palju rohkem valgust, kui siis, kui toode ja taust on erinevat värvi. Värvilahendus mõjutab ka silma kohanemist heledusega ehk nn adaptsiooniheledust, millest sõltub märkamiskiirus. Arvesse peab võtma nii valgustihedust ja -tugevust kui pindade peegeldustegurit.


Valguse jaotus ja suunamine


Äriruumides valgustatakse pahatihti vahekäikude põrandat või porimatte, valgus tuleks aga alati suunata vertikaalsele pinnale, kus tavaliselt tooted paiknevadki. Ruumi sisenemisel sõltub valgustatuse mulje vertikaalsete pindade valgustusest ja värvist.
Valgusti tähtsaim omadus on valguse jagamine. Seetõttu peaks kaupluseruumide valgustuses olema täpsed nõuded lampide valgusejaotamise omadustele. Paraku neid pole ja seetõttu tasub neid projekteerijalt küsida -- muidu pannakse küll hulk raha valgustitele, kuid lõpptulemus ei rahulda.
Kaupluseruumidesse paigaldatud kohtvalgustite puhul peaks jälgima, et valgustid poleks liiga laia valgusvihuga. Kui kohtvalgusti valgustab lisaks valgustatavale objektile ka suurt osa selle ümbrusest, siis ei tõuse toode fooni taustalt esile. Kitsama valgusvihu puhul tuleb toode paremini esile, objekti võib valgustada kaugemalt ja sama valgustustihedus toote pinnal saavutatakse märgatavalt väiksema energiakuluga.
Põranda valgustamine juhib tähelepanu tootelt kõrvale ja see on valgustustehniline apsakas -- energia kulub, aga valgustuse peamist eesmärki ei suudeta piisavalt täita.


Vahemaad


Kaupluste letid ja vitriinid on tavaliselt 1 - 2,5 m kõrgused. Miks siis pannakse valgustid isegi 4-5 meetri kõrgusele? Because we can? Valgustite paigutamine liiga kõrgele on raiskamine, sest alumiste riiulite valgustustihedus jääb väikseks ja samal ajal valgustab osa valgustitest hoopis riiulitevahelist ala.
Riiulites olevate toodete valgustamine märgatavalt madalamalt vähendaks energiakulu ja valgus riiulite esipindadele oleks kergemini suunatav täisnurksema nurga all -- see suurendaks nende valgustihedust. Riiulite ja kaupluseruumi teiste pindade valgustusel ei pruugi midagi ühist olla ja ruumi valgustuse üldmuljet võib tekitada hoopis teiste valgusallikatega kui need, millega tooteid valgustatakse.
Üldvalgustus ja kaupluse sisustuse valgustus
Kauplustes kasutatakse varasemast rohkem kaupluse sisustusse integreeritud valgustust. Harva on aga valgustuse projekteerijal teavet selle kohta, kuidas sisustusse integreeritud valgus tooteid valgustab või kui palju võib riiulite ja lettide valgustust ära kasutada kaupluse üldvalgustuses. Nii kannatavad nii energiatõhusus kui valgustus.
Kauplusse integreeritud valgustuse kohta peaks valgustuse projekteerijal olema täpne informatsioon. See võimaldaks valguse lahenduse projekteerimisel võtta arvesse kogu inventarist tuleneva valguse. Praegu projekteeritakse kaupluste valgustus nii, nagu muud valgustust ei olekski, ja siis lisatakse integreeritud lampidega letid ja riiulid. Lõpptulemuseks on see, et kasvavad kasutus- ja investeerimiskulud, kuid valgustus tingimata ei parane.


Küsi nõu


Valgustus on oluline investeering, mis on mõeldud abiks nii ostjale kui töötajale. Inimesed ei pea teadma kõike kõige kohta, küll aga tasub pöörduda spetsialistide poole, kelle jaoks kuuluvad luksid ja luumenid argisesse sõnavarasse. Küsi iga valgustuslahenduse puhul nõu ja numbreid -- see tasub ennast ära!

Soodustooted